บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
โทร 02 236 8962-8, 085 111 3259, 085 111 3254, 085 111 3253
  • en
  • th

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน


เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน TRS

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้รับความนิยมมาก ในหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานสาธารสุขจังหวัดและอำเภอ สปสช.

สอบถาม
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ปรุงทิพย์

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือน ภัตตาคาร ร้านเบเกอรี่ โรงแรมชั้นนำ

สอบถาม
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เกลือทิพย์

มีความบริสุทธิ์ 97.5% ปราศจากสิ่งปลอมปน มีปริมาณไอโอดีน >30mg. ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธาณสุขกำหนด

สอบถาม