บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
โทร 02 236 8962-8, 085 111 3259, 085 111 3254, 085 111 3253
  • en
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณพุทธพัชญ์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง:
ผู้จัดการทั่วไป
ปีที่เข้าร่วม:
12 พฤษภาคม 2553
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
1016 ชั้น 1 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 10500
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม:
อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทธุรกิจ:
Manufacturer
ตลาดหลัก:
Southeast Asia,
Eastern Asia
ข้อมูลการค้าและตลาด
มาตรฐานการจัดการ:
HACCP,
ISO 9000/9001/9004/19011: 2000